Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Αναρτήθηκε στις 05/07/2019 η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσής της, της επεξεργασίας των ληφθέντων σχολίων και της τελικής διατύπωσής της.

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο 2019, έπειτα από την έγκρισή της από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) τον Ιούλιο 2018.

Αποτελεί προϊόν ομάδας εργασίας ειδικών επιστημόνων υπό τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη βρίσκεται στο σύνδεσμο Κοινωνική Ένταξη/Εθνικό Επίπεδο .