• Αίτηση εργοδότη για μετάκληση πολιτών 3ης χώρας για εξαρτημένη εργασία
  • Χορήγηση και Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία
 

  • Χορήγηση και Ανανέωση Άδειας ειδικού σκοπού
 
 

  • Χορήγηση και ανανέωση Άδειας Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

 

 

  • Με "Μπλέ Κάρτα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την Οδηγία 2009/50/ΕΚ)