20092017 Συμμετοχή Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μπαλάφα στην Ημερίδα με θέμα: «Towards a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Perspectives from the Western Balkans and beyond»

Ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας, θα συμμετάσχει στην Ημερίδα με θέμα: «Towards a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Perspectives from the Western Balkans and beyond», που θα διεξαχθεί στην Αυστρία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017. Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Αυστρίας και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων συναφών διεθνών οργανισμών.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση (GCM), όπου τα κράτη-μέλη θα παράσχουν συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Συμφώνου.

Ο γεωγραφικός στόχος της συνάντησης θα είναι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και οι γειτονικές χώρες - Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία ​​και Βουλγαρία. Οι περιοχές αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν μακρόχρονη εμπειρία στις μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που διέρχονται καθ’ οδόν προς τη Δυτική Ευρώπη και ορισμένες από αυτές επηρεάστηκαν έντονα από την απότομη αύξηση των ροών αυτών κατά τη διάρκεια του 2015 και 2016.