Συμμετοχή ΥΜΕΠΟ Δ. Βίτσα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

5 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

 

Στο Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ειδικότερα ο Κανονισμός του Δουβλίνου.

 

Ο Δημήτρης Βίτσας ευχαρίστησε τη Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου για τις εργώδεις προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός, ενώ αναφέρθηκε στο κοινό non paper των κρατών – μελών πρώτης εισόδου (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα).

Ο Υπουργός σημείωσε πως στο κείμενο της Βουλγαρικής Προεδρίας έχουν επέλθει σημαντικές βελτιώσεις που το καθιστούν καλή βάση για συζήτηση, ενώ τόνισε ότι απαιτούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, για την επίτευξη λύσης μέχρι τη λήξη της Βουλγαρικής Προεδρίας στο τέλος του Ιουνίου, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης.

 

Ακόμη, ο Δ. Βίτσας ενημέρωσε τους ομολόγους τους για την τρέχουσα κατάσταση στο προσφυγικό – μεταναστευτικό στην Ελλάδα και πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Μάλτα και Αυστρία.