Διημερίδα

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης για την Ελλάδα, διοργανώνει σε συνεργασία με το σημείο επαφής του Λουξεμβούργου, διημερίδα με θέμα "Οι πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας των εγγράφων ασφαλείας" στην Αθήνα, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018.

Η διημερίδα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε στελέχη των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου μας και των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, καθώς και στελεχών των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι ομιλητές προέρχονται από αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την πανεπιστημιακή κοινότητα.