ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Α.Σ.Ε.Π, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΟΧ1 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018